ما که قرنهاست گفته ایم زن زندگیست * حاج مهدی رسولی

بازدید: 894 بازدید
متن اشعار با موضوعات ملی

اعتراض من بجا

اعتراض تو بجا

اعتراض حق ماست

من به عده ای که فرصتی اگر شود

مثل گرگ زوزه میکشند

مثل کرکسان منتظر

به لقمه های مُرده دل خوشند

اعتراض میکنم

اعتراض من به این تَحَجُر مدرن

اعتراض من به اغتشاش بی ثمر

به شهروند بی خبر همیشگیست

ننگ بر کسی که گفته زنده نیست زن

ما که قرنهاست گفته ایم زن زندگیست

من به اختلاس گله ای که موش ها

من به اقتصاد خسته از وطن فروش ها

اعتراض میکنم

من به زخمهای بی شمار بر تمام باورم

روی شانه های کشورم

بر درخت بار آورم

اعتراض میکنم

عده ای که نان به نرخ روز میخورند

عده ای که آب آسیاب دشمنند

عده ای که روی خستگی میهنم دراز میکشند

عده ای که خون این همه شهید را

به وعده های پوچ دشمنان فروختند

از من و تو نیستند

اعتراض میکنم

به عده ای که هیچ نیستند

عده های بی وطن

ادعای بی وطن

اعتراض میکنم

.

انتشار ویژه اعتراضات مهر و آبان ۱۴۰۱
حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز
اجرا شده در شب هفده ربیع الاول
توسط حاج مهدی رسولی
جدیدترین متن مداحی » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net | سایت مهجه
.