بازدید: 6503 بازدید
متن مداحی حاج محمود کریمی

آسمون چرا نمیباره خیمه ها شده بی ستاره

تا حرم کی آب و ببره من برم حسین کی و داره

هر کی تو خیمه برای برگشتن من

من و صدا میکنه

برای یک جرعه ی آب خدا خدا میکنه

دلخوشن نمیدونن که امید حرم به خاک افتاده

دو تا دست و تن و مشک و علم به خاک افتاده

**********

لحظه ی آخر به روی لب ذکر اخا

تو رو صدا میکنم

برای دیدن تو خدا خدا میکنم

مشک آب شده پاره من و شرم از تو حرم چه کنم

منه بی آب منه بی دست با این علم چه کنم

لحظه ی شهادت منه  تو بیای سعادت منه

چشم من دیگه نمیبینه مشک آب خجالت منه

 

www.mohjat.net

مطالعه بیشتر