موذن حرم الله اکبر در برابرم الله اکبر

موذن حرم الله اکبر در برابرم الله اکبر

میوه دلم الله اکبر تمام حاصلم الله اکبر

نور خیمه ها الله اکبر شور خیمه ها الله اکبر

ارزوی من الله اکبر ابروی من الله اکبر

بیا به سوی من الله اکبر از تو افتاب الله اکبر

میبوسد رکاب الله اکبر کم کن این شتاب الله اکبر

بر عالم بتاب الله اکبر مریدت عالمین الله اکبر

عشق زینبین الله اکبر ولیعهد حسین الله اکبر

غزال صف شکن الله اکبر افتخار من الله اکبر

اعتبار من الله اکبر ای بهار من الله اکبر

قاموس حسین الله اکبر طاووس حسین الله اکبر

ناموس حسین الله اکبر ققنوس حسین الله اکبر

فانوس حسین الله اکبر شمشیر به کف الله اکبر

زهره میدرد الله اکبر از خیل ستم الله اکبر

شیر کربلا الله اکبر از لشکر کفر الله اکبر

برخواست صدا الله اکبر حیدر امده الله اکبر

صفدر امده الله اکبر پیمبر امده الله اکبر

شبل مرتضی الله اکبر شمشیر حسین الله اکبر

تصویر حسین الله اکبر در وقت نبرد الله اکبر

امد ز حرم الله اکبر تکبیر حسین الله اکبر

علی اکبرم سبحان الله شبیه مادرم سبحان الله

شکسته پهلویت سبحان الله شکسته بازویت سبحان الله

شکسته زانویت سبحان الله شکسته ابرویت سبحان الله

غرقابه خون سبحان الله شمس لاله گون سبحان الله

مانده روی خاک سبحان الله از تیغ عدو سبحان الله

از سر تا پا سبحان الله اربا اربا سبحان الله

من در بر تو سبحان الله تو در بر من سبحان الله

دست و پا مزن سبحان الله خون بین دهن سبحان الله

یک حرف بزن سبحان الله ای یاور من سبحان الله

من تنهایم سبحان الله من بابایم سبحان الله

ای ماه جبین سبحان الله مانده زمین سبحان الله

عمه امده سبحان الله بر یاری من سبحان الله

بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا

بر دلم ترسم بماند ارزوی کربلا

***

جوانان بنی هاشم بیاید علی را بر در خیمه رسانید

پیش چشمان ترم اکبر به میدان میرود

از تنم جان میرود

قاری قران من از زیر قران میرود

از تنم جان میرود

علی اکبر حسین ثانی حیدر حسین

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.