مگر میشود گریه بسیار کرد » متن روضه » امام حسین

بازدید: 311 بازدید
وب سایت مهجه Mohjat.Net

مگر میشود گریه بسیار کرد

مگر میشود دیده خونبار کرد

مگر میشود صحبت از خار کرد

مگر میشود نَقل بازار کرد

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

مگر میشود خیمه سوزان شود

در آن شعله ها عمه حیران شود

چه غمها نصیب یتیمان شود

رد دستهاشان نمایان شود

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

مگر میشود گفت از سوختن

چه ها میکشید عمه ی خوبِ من

ز توهین آن خولیِ بد دهن

مگر میشود گفت از زن زدن

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

مگر میشود لشکر نیزه دار

بیفتد به دنبال یک طفل زار

ببینی سرِ شاه را نی سوار

ز داغ رقیه شده بیقرار

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

حرم شد گرفتارِ رنج و عذاب

چه ها کرد با دستهامان طناب

مگر میتوان روضه خواند آب آب

مگر میشود حرف زد از رباب

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

شبی که حرم سمت غمخانه رفت

به مهمانی قصر شاهانه رفت

ز شوق پدر طفل دردانه رفت

مگر میتوان گفت ویرانه رفت

ولی از غم و غصه اش دق نکرد

 

.
شب جمعه شب زیارتی امام حسین
متن روضه امام حسین
کـتاب مـداحی تخفیف ویژه » مـشاهده
دانـلود کتاب مداحی رایـگان » مـشاهده
گـلچین شـعر و صـوت هـا » مـشاهده
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر