میون کوچه ها آه غریب و بی پناه آه * حاج امیر کرمانشاهی

بازدید: 498 بازدید

میون کوچه ها آه غریب و بی پناه آه

پسر عمو شدم به پای عشق تو فدا آه

میا کوفه میا کوفه

نشد ببینمت آه فدای یک دمت آه

به دیوار غریبی سر گذاشته مسلمت آه

میا کوفه میا کوفه

پلیده دیده ها آه بلنده خنده ها آه

دروغه نامه هاشون و تموم وعده ها آه

میا کوفه میا کوفه

وفاشون باطله آه حیا زیرِ گِله آه

تیره سه شعبه ای دیدم تو دست حرمله آه

میا کوفه میا کوفه

دلاشون بی فروغه قرارشون دروغه

نیا که کسب و کار نیزه سازیا شلوغه

میا کوفه میا کوفه

حذر کن از سفر آه داره کوفه خطر آه

تنت تو قتلگاه سرت میره تو تشت زر آه

میا کوفه میا کوفه

شدم مثه خزون آه به لب رسیده جون آه

نیا که دخترت میبینه چوب خیزرون آه

میا کوفه میا کوفه

تموم لحظه ها آه تنم میلرزه ها آه

که میبینه رباب علیشو روی نیزه ها آه

میا کوفه میا کوفه

رو خاک داغ صحرا به زیر دست و پاها

برای اکبرت باید بیاری یک عبا آه

میا کوفه میا کوفه

کنار پیکرت آه میفته خواهرت آه

تو خورجین و تنور خولی ام میره سرت آه

میا کوفه میا کوفه

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای حاج امیر کرمانشاهی
ایام مسلمیه ۱۴۰۱
کتاب مداحی ۱۴۰۱ »» کلیک کنید
اشتباهات تایپی رو اطلاع بدید
.

instagram.com/mohjat_net
t.me/mohjat_net
aparat.com/mohjat
Mohjat.net
.

مطالعه بیشتر