هر نفس آواز عشق میرسد از چپ » محمود کریمی ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 276 بازدید
جدیدترین مداحی های حاج محمود کریمی

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست

ما به فلک بوده این یار ملک بوده ایم

باز هم آنجا رویم جمله که آن شهر ماست

خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم

زین دو چرا نگذریم منزل ما کربلاست

گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا

بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست

بخت جوان یار ماست دادنِ جان کار ماست

قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

کربلا یا کربلا

بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست

شعشعه ی این خیال زآن رخ چون والضحاست

در دل ما در نگر هر دم شق القمر

کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست

خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان

کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاست

بلکه به دریا دریم جمله در او حاضریم

ور نه ز دریای دل موج پیاپی چراست

خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم

زین دو چرا نگذریم منزل ما کربلاست

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای حاج محمود کریمی
شب ۶ صفر ۱۴۰۲
دانلود بسته صفر ۱۴۰۲ » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر