بازدید: 549 بازدید
سایت مهجه [Mohjat.Net]

همونایی که سیب و گندم آوردن واسه آدم

همونا خط فکریشون گرفته دامن عالم

همونایی که اشکاشون نه از درد نه با آهِ

همونایی که اشکاشون خود ِ اشکای تمساح ِ

نماز اول ِ وقتی که قبلش سمت ابلیسِ

خدا,شیطون,کدوم دنیا,ثوابش رو کی بنویسِ

کدوم قرآنو خوندن که تموم باطلش حقِ

اینا دندون عقلاشون سیاهِ یا که می لقه

میون حق و باطل,سخت تشخیص همین مرزِ

مثه انسان خوش پوشی که سر داره و بی مغزِ

شعر : مجتبی نظری پور

 

www.mohjat.net

مطالعه بیشتر