چون گل معطریم مهتاب و مین و من

چون گل معطریم مهتاب و مین و من

نشکفته پرپریم مهتاب و مین و من

شرح جنون ما مقدور عقل نیست

یک چیز دیگری مهتاب و مین و من

سرتا به پا دلیم در بارگاه عشق

باغ صنوبریم مهتاب و مین و من

شمعیم و روشن است تکلیف راه ماه

راز منوریم مهتاب و مین و من

میدان عاشقی تسلیم ترس نیست

از مرگ می‌ بریم مهتاب و مین و من

بیگانه نیستیم با خُلق و خوی هم

با هم برادریم مهتاب و مین و من

تکثیر می ‌شویم در انفجار نور

آیینه‌ پروریم مهتاب و مین و من

چون باد رد شدیم از سیم خار دار

آن سوی معبریم مهتاب و مین من

بر گرد بام دوست پرواز می‌ کنیم

عین کبوتریم مهتاب و مین و من

بال فرشتگان بر شانه‌ های ماست

از آسمان سریم مهتاب و مین و من

مهتاب و مین من بی ‌بال می ‌پریم

بی‌ بال می ‌پریم مهتاب و مین و من

در جذبه کلام یک جمله والسلام

مجذوب رهبریم مهتاب و مین و من

شاعر: استاد امیری اسفندقه

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.