کلید جنت الاعلا امیر عالم بالا

کلید جنت الاعلا امیر عالم بالا

علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا

تو میزانی تو برهانی تو پیدایی تو پنهانی

تو ماه عالم ارایی من و عشق و پریشانی

پیمبر روح قران و تو روح و روح قرانی

به جسم دین نبی جان تو جان جان جانانی

هوای دل هوای تو دوای دل دوای تو

دلی دارم که افتاده به روی خاک پای تو

به هر حالت به هر ساعت دلم تنگ برای تو

تو جای خود همه عالم فدای بچه های تو

توی هر گوشه از دنیا تو بی همتایی و یکتا

کلید جنت الاعلا امیر عالم بالا

علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا

مرادی و مریدم من شهودی و شهیدم من

فقط یک یا علی گفتم به حاجاتم رسیدم من

نه خورشیدی نه امیدی به غیر تو ندیدم من

به قدری دل به تو بستم از عالم دل بریدم من

منم مجنون تویی لیلا تپش های دل شیدا

علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا

چه بارانی چه طوفانی شده چشمم چراغانی

چه عشق دست و دل بازی چهع دامانتی

عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی

مروح کن دل و جان را دل تنگ پریشان را

علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا

الا یا ایهالساقی ادر کاس وناول ها

که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زآن طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا

شاعر : محمد صمیمی

دانلود فایل صوتی از اینجا

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net