گرچه از دوری برادر خود * سید مهدی میرداماد

بازدید: 302 بازدید
متن مداحی حاج سید مهدی میرداماد

گر چه از دوری برادر خود

ذره ذره مریض تر میشد

عوضش میهمان مردم قم

لحظه لحظه عزیزتر میشد

تا بیایی تبرکی ببرند

همه درهای خانه ها وا بود

در میان اهالی این شهر

سر مهمانی تو دعوا بود

خوب شد پرده های محمل تو

هرکجا رفته ای حجابت شد

خوب شد با محارمت بودی

زانویی خم شد و رکابت شد

آب پاشیده اند و خاک مسیر

ذره ای روی چادرت ننشست

رد نشد ناقه تو از بازار

محمل چوبی ات سرت نشکست

کوچه ها ازدحام داشت اما

سرِ این شهر رو به پایین است

میروی کوچه کوچه میگویی

ضرب شامی عجب سنگین است

میرسی و حواس مردم هست

آب در دلت تکان نخورد

از کنار خرابه رد نشوی

یا نگاهت به خیزران نخورد

دختری بود با شما یا نه

که اگر بود غصه ای کم داشت

جای زنجیر و خار و نا محرم

گرد خود چند چشم محرم داشت

معجرت احترام خود دارد

چه خیالی اگر برادر نیست

روی سر هایشان طبق آمد

ولی این بار روی آن سر نیست

آه بیماری و همه بیمار

شهر قم شد مریض روضه تو

حرف دختر شد و دلت لرزید

شده وقت گریز روضه تو

عمه اش گفت خوب شد خوابید

چند شب بود تا سحر بیدار

کمکم کن رباب جای زمین

سر او را به دامنت بگذار

آمد از بین بازوان سر را

تا که بردارد عمه اش ای داد

یک طرف دخترک سرش خم شد

یک طرف سر به روی خاک افتاد

شاعر: حسن لطفی

.

وفات حضرت معصومه ۹۹ حاج سید مهدی میرداماد

.

متن مداحی / متن شعر / اشعار مداحی

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.

کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.

استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

مطالعه بیشتر