متن کامل
تنها موندیم بی کربلا موندیم
9 مرداد 1400

حاج رضا هلالی – تنها موندیم بی کربلا موندیم

متن کامل
اومدی اما حالا دیگه دارم میفتم از پا
9 مرداد 1400

حاج رضا هلالی – اومدی اما حالا دیگه دارم میفتم از پا

متن کامل
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم
9 مرداد 1400

حاج رضا هلالی – در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

متن کامل
بار ما را نخریدند به اصرار کشید
31 تیر 1400

حاج رضا هلالی – بار ما را نخریدند به اصرار کشید

متن کامل
به سمت گودال از خیمه دویدم من
31 تیر 1400

حاج رضا هلالی – به سمت گودال از خیمه دویدم من

متن کامل
گر دلشکسته ای رنجور و خسته ای
31 تیر 1400

حاج رضا هلالی – گر دلشکسته ای رنجور و خسته ای

متن کامل
سقای دشت کربلا ابالفضل
31 تیر 1400

حاج رضا هلالی – سقای دشت کربلا ابالفضل

متن کامل
مانند مادرم چقدر میخورم زمین
24 تیر 1400

کربلایی نریمان پناهی – مانند مادرم چقدر میخورم زمین

متن کامل
نمردم آخر سر تو رو رو نیزه دیدم
23 تیر 1400

کربلایی نریمان پناهی – نمردم آخر سر تو رو رو نیزه دیدم

متن کامل
تا خداوندان شمایید و گدایانیم ما
23 تیر 1400

حاج رضا هلالی – تا خداوندان شمایید و گدایانیم ما

متن کامل
میشه با یه پرچم یه جا هیئت باشه
23 تیر 1400

حاج رضا هلالی – میشه با یه پرچم یه جا هیئت باشه

متن کامل
سوختم تا که این پیروهنو دوختم
23 تیر 1400

رضا هلالی – سوختم تا که این پیروهنو دوختم

متن کامل
اینجا قدم قدم همه پیچده بوی تو
23 تیر 1400

حاج رضا هلالی – اینجا قدم قدم همه پیچده بوی تو

متن کامل
ای عالیجناب زینب دختر بوتراب زینب
23 تیر 1400

رضا هلالی – ای عالیجناب زینب

متن کامل
ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین
23 تیر 1400

کربلایی حسین طاهری – ای سایه ات فتاده به روی سرم حسین

0