متن کامل
ای کاش نامه ام را از یار می نوشتم
29 آبان 1400

ای کاش نامه ام را از یار می نوشتم – حاج محمود کریمی

متن کامل
با شمیم عطر سیب
29 آبان 1400

حاج محمود کریمی – با شمیم عطر سیب میرسه عطر تو یا غریب

متن کامل
بعد سجده ام بوسه بر
29 آبان 1400

حاج محمود کریمی – بعد سجده ام بوسه بر خاک کربلا میزنم

متن کامل
از همون جایی که هستی برگرد
29 آبان 1400

حاج محمود کریمی – از همون جایی که هستی برگرد

متن کامل
وقتی درو سوزوندن
29 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – وقتی درو سوزوندن لگد به در کوبیدن

متن کامل
مصیبتا ما اعظمها
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – مصیبتا ما اعظمها پیش روی چشم بچه ها

متن کامل
این امامه برهنش نکن
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – این امامه برهنش نکن

متن کامل
چقدر تو بغلت آرامش داره
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – چقدر تو بغلت آرامش داره

متن کامل
یا امام زمان تسلیت آقاجان
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – یا امام زمان تسلیت آقاجان

متن کامل
امشب شب سرمستی از شعر و مناجات است
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – امشب شب سرمستی از شعر و مناجات است

متن کامل
دیوونه وار اومدم امشب
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – دیوونه وار اومدم امشب

متن کامل
نگاه او دل از ارباب میبرد
28 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – نگاه او دل از ارباب میبرد

متن کامل
تکیه به نخل سوخته داده علمدار
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – تکیه به نخل سوخته داده علمدار

متن کامل
شرمندگی سخته اونم واسه یه مرد
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – شرمندگی سخته اونم واسه یه مرد

متن کامل
میان بختیاری ها فقط سلطان ابالفضل است
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – میان بختیاری ها فقط سلطان ابالفضل است

0