متن کامل
فروش اینترنتی کتاب تیغ هفتاد و دو دم اشعار مجتبی خرسندی
29 مرداد 1399

فروش اینترنتی کتاب تیغ هفتاد و دو دم اشعار مجتبی خرسندی

متن کامل
ترسی از فقر ندارند گدایان کریم
19 اردیبهشت 1399

ترسی از فقر ندارند گدایان کریم | متن شعر | حاج محمود کریمی

متن کامل
چشمم به غیر خون دلی مبتلا نداشت
19 اردیبهشت 1399

چشمم به غیر خون دلی مبتلا نداشت | متن شعر | حاج محمود کریمی

متن کامل
به تو جبریل احترام کند
12 اردیبهشت 1399

به تو جبریل احترام کند | متن شعر | حاج محمود کریمی

متن کامل
اگه چشمام پره اشکه اگه قلبم پریشونه
12 اردیبهشت 1399

اگه چشمام پره اشکه | متن مداحی | کربلایی حسین طاهری

متن کامل
الا ای یاد تو آرامش پیغمبر مکه
12 اردیبهشت 1399

الا ای یاد تو آرامش پیغمبر مکه | متن شعر | محمدرضا طاهری

متن کامل
قدم هایت ندیده هیچ گاه از پا نشستن را
12 اردیبهشت 1399

قدم هایت ندیده هیچگاه از پا نشستن | متن شعر | محمدرضا طاهری

متن کامل
نظم را نام تو لبریز از فصاحت می کند
12 اردیبهشت 1399

نظم را نام تو لبریز از فصاحت میکند | متن شعر | محمدرضا طاهری

متن کامل
زبان به مدحت بانوی عشق می چرخد
12 اردیبهشت 1399

زبان به مدحت بانوی عشق | متن شعر | حاج محمدرضا طاهری

متن کامل
فاتحه میخونه اسمون واسه اخرین اذونش
8 فروردین 1399

فاتحه میخونه آسمون | متن شعر | حاج محمود کریمی

متن کامل
خداحافظ ای تنهایی ها
7 فروردین 1399

خداحافظ ای تنهایی ها | متن مداحی | حاج محمود کریمی

متن کامل
وقت پر کشیدن حیدر شده واویلا
7 فروردین 1399

وقت پر کشیدن حیدر شده واویلا | متن مداحی | حاج محمود کریمی

متن کامل
روی بستر پهلو شکسته
7 فروردین 1399

روی بستر پهلو شکسته | متن مداحی | حاج محمود کریمی

متن کامل
تهدمت ولله ارکان الهدی
7 فروردین 1399

تهدمت ولله ارکان الهدی | متن مداحی | حاج محمود کریمی

متن کامل
امیرمومنین عالم علیست
7 فروردین 1399

امیرمومنین عالم علیست | متن مداحی | حاج محمود کریمی

0