با تو قهرم پدر کجا بودی | متن مداحی | حسین سیب سرخی

با تو قهرم پدر کجا بودی

با تو قهرم پدر کجا بودی

بی من و خواهرت کجا رفتی

دلخورم از تو عصر عاشورا

بی خداحافظی چرا رفتی

سر عباس تا سر نی رفت

خیمه ها گر گرفت بلوا شد

تا که دیدند بی علمداریم

سر یک گوشواره دعوا شد

من غرورم جریحه دار شده

شاکی از دست ساربان هستم

کعبه نی ها مدام می گویند

دست و پا گیر کاروان هستم

سر بازار دیدنی بودیم

دید زلفت که ما پریشانیم

عمه ام داد می زد ای مردم

به پیمبر قسم مسلمانیم

معجرم را سر کسی دیدم

چادرم را سر یکی دیگر

با عبایت نماز می خواند

مشرکی پشت مشرکی دیگر

دختر حرمله چه مغرور است

بر سر بام دف تکان می داد

او خبر داشت که یتیم شدم

پدرش را به من نشان می داد

کاش قرآن پدر نمی خواندی

خیزران از لب تو دلخور شد

اولین ضربه را که زد دیدم

چوب خط صبوریم پر شد

عمه با من نبود می مردم

پای طشت طلا نجاتم داد

نه فقط شام کربلا کوفه

خواهرت بارها نجاتم داد

بالهای شکسته ای دارم

پر زدن با تو کاش راهی داشت

شام ویران به جای ویرانه

گاش گودال قتلگاهی داشت

علقمه مشک ساقی و اصغر

شده سر مشق گریه هام پدر

بردن من به نفع زینب توست

درد سر را ببر ز شام پدر

شاعر: وحید قاسمی

 

 

حاج حسین سیب سرخی / شب ششم ماه صفر 1395

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net