دلتنگ دیدار صحن بقیعم | متن مداحی | سید مهدی میرداماد

بازدید: 596 بازدید
دلتنگ دیدار صحن بقیعم

دلتنگ دیدار صحن بقیعم

دلتنگ دیدار صحن بقیعم

میشه روز محشر باشی شفیعم

بانوی عالمی هستی خاتمی

تو اسم اعظمی یا زهرا

یاسین و هل عطا ای جان مرتضی

بانی کربلا یا زهرا

یا فاطمه مدد یا زهرا

*****

اسوه ایمان و تقوا و عفاف

اسمون دور سرت گرم طواف

لطف تو بی کرون مادر مهربون

قلب تو آسمون یا زهرا

خورشید عصمتی بانوی جنتی

تو روح رحمتی یا زهرا

یا فاطمه مدد یا زهرا

*****

در حق این عالم باز مادری کن

عالم رو با فریادت حیدری کن

مادر تو روضه ها تسبیح نوکرا

شد امشب این نوا یا زهرا

ای روح هل عطا میخواهم از شما

امشب یه کربلا یا زهرا

یا فاطمه مدد یا زهرا

 

 

www.mohjat.net