.  اشعار محرم 99 منتشر شد

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود

خواهم ببوسم از لبت اما نمی شود

دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم

خیلی حسین زحمت ما راکشیده است

سفر عشق از ان روز شروع شد که خدا

عشق یک بی کفن انداخت میان دل ما

مجنون شبیه طفل تو شیدا نمی شود

خواهم ببوسم از لبت اما نمی شود

بیهوده زیر منت مرحم نمی روم

این پا برای دختر تو پا نمی شود

.
.

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0