گفتم عزیزم تو زنی پشت در مرو

گفتم عزیزم تو زنی پشت در مرو

اسباب شادی دگران می کنی مرا

زهرا ببین چگونه به زانو در آمدم

عمری اسیر زخم زبان می کنی مرا

قطعه قطعه بدنت موی مرا کرد سپید

عمر سعد به زانو زدنم می خندید

****

ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی

زهرا زهرا مرو مرو لطف این کاشانه تویی

ای مرغ پر شکسته افتاده کنج قفس

از فرط غصه فاطمه مانده در سینه نفس

ممنونم اگر نروی میمیرم اگر بروی

ای نخل بریده ثمر ای مادر کشته پسر

دانلود صوت مداحی / تلگرام

.
وفات حضرت خدیجه ۱۴۰۰ حاج امیر کرمانشاهی
شب ۱۰ ماه رمضان
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.