از بذر ولایت است اگر میروییم * حاج محمود کریمی

از بذر ولایت است اگر میروییم

از بذر ولایت است اگر میروییم

دست از همه غیر مرتضی میشوییم

در سختی و مشکلات هم تا دم مرگ

لبیک به فرزند علی میگوییم

****

از سال گذشته بیشتر می آییم

شیریم چو شمشیر دو سر می آییم

کس دعوتی از ما نکند چون آنروز

با دعوت فاطمست اگر می آییم

****

هر کس قرآن بخواند اندیشه کند

زهرا به درون روح او ریشه کند

تا فاطمه فرمانده عشاق بود

دشمن باید مقاومت پیشه کند

 

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net