سالار عقیلی – ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را

ایران به شوق زندگی در مرگ رویین تن شده

مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده

ایران پر است از عاشقان این گنج های بی شمار

مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار

در بند بنشانم ولی از بند ها آزاد شو

قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو

ما قرن ها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم

ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم

 

دانلود صوت ترانه

 

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net