بابا با پای پر ورمم درد سر حرمم * حاج محمود کریمی

بازدید: 3073 بازدید
مداحی جدید حاج محمود کریمی

بابا با پای پر ورمم درد سر حرمم

همه میگن خیلی شبیه مادرمم

شکایتم از اون نامرد و بی دینِ

از اون شب تاریک چشام نمی بینِ

از دست سنگینش سرم چه سنگینِ

تو روی نی بودی و من بین بیابون

پریدم از خواب ولی لرزون و هراسون

بخون حکایت رو درد جسارت رو

از چشم پُرخون

******

پشت تموم این همه بلا نورِ

رسیدی و بین طشت طلا نورِ

اگه بیام با تو نور علی نورِ

قد خمیدم ببین و لرزش دستم

موی سفید من و دندون شکستم

منو ببر بابا که من مث زهرا

خسته خستم

******

بابا زهرای کوچیک تو تو آرزوی تو هِ

دلم توی سینم عین گلوی تو هِ

موهام پُر از خاکِ پاهام پُر از خاره

نمی دونی زخمام چه سوزشی داره

خوابم میاد اما هق هق نمی ذاره

دشمن با سرنیزه به جون حرم افتاد

اونقد دوییدم چادرم از سرم افتاد

صد دفعه افتادم درست همون جور که

مادرم افتاد

بابا یاس پُر آبله ام زهرای قافله ام

اسیر دستای سنگیِ حرمله ام

جهت دانلود صوت کلیک کنید

 

? اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

? اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

? www.mohjat.net

? @mohjat_net

متن کامل