بادهای کربلا خاکسترش را پس دهید

بادهای کربلا خاکسترش را پس دهید
نیزه داران سایبان بسترش را پس دهید

لحظه های آخرش چشمش به این در خشک شد
تیرهای حرمله آب آورش را پس دهید

خوب شد پیراهنی دارد گذارد بر دلش
گفت از بس یادگار مادرش را پس دهید

آه خیلی پیش او جای رقیه خالی است
کاشکی ای شامیان نیلوفرش را پس دهید

پیش او می گفت دختر مرد شامی می زدش
لااقل انگشترش ؛ انگشترش را پس دهید

این طرف او داد می زد آن طرف با او رباب
نیزه های بی مروّت حنجرش را پس دهید

ساعتی در دستتان افتاد دندانش شکست
خیزران در دست ها دیگر سرش را پس دهید

شاعر : حسن لطفی

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net