بیا به محفل ولا دری فشان – سید مهدی میرداماد – متن مداحی

بازدید: 263 بازدید
بیا به محفل ولا دری فشان سری بزن

بیا به محفل ولا دری فشان سری بزن

بیا به محفل ولا دری فشان سری بزن

ز دست ختم الانبیا شراب کوثری بزن

دمی بیا غمی ببر دلی ستان پری بزن

به وصف مرتضی علی نوای دیگری بزن

بشو ز جان غبار ها ببر ز دل قرار ها

که جان خود به هر نفس کنم فدات بار ها

علی علی علی علی

نزول رحمت خدا به دامن کویر شد

علی علی علی بگو که موسم غدیر شد

امام کشور ازل الی الابد امیر شد

به کبریا سفیر شد به مصطفی وزیر شد

محب او عزیز شد عدوی او حقیر شد

به قلب این نشاط ها به چشم اوست خار ها

علی علی علی علی

 

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net