خاطرات زیارتی هرچند * سید مهدی میرداماد

بازدید: 390 بازدید
متن مداحی حاج سید مهدی میرداماد

خاطرات زیارتی هر چند

از نظر غالبا نخواهد رفت

آخرین بار که حرم رفتم

هرگز از یاد من نخواهد رفت

یاد دارم در آخرین دیدار

در حرم ازدحام زائر بود

در نگاهم دوید دخترکی

به گمانم که از عشایر بود

دست در دست مادرش آرام

دخترک رفت روبروی ضریح

دست خود را گذاشت بر سینه

دست خود را کشید روی ضریح

با همان لحن کودکانه‌ خود

گفت آرام دوستت دالم

دو سه شب پیش که سه سالم شد

مادر گفت با تو هم سالم

مادرم گفته می‌ شناسیدم

ایلیاتی ام اهل ایرانم

تا زبان باز کرده ام اول

زیر لب گفته ام حسین جانم

مادرم گفته از تو باید خواست

آرزوی بزرگ و کوچک را

تا که هم بازی ات شوم امروز

هدیه آوردم این عروسک را

مادرم گفته در کنار ضریح

حرف سوغاتی حرم نزنم

تشنه ام شد اگر نگویم آب

حرف از گوشواره هم نزنم

مادرم گفته است بابایت

مثل بابای من شهید شده

راستی گیسوان من مشکیست

تو چرا گیسویت سپید شده

مادرم گفته پای تو زخمیست

همه همراه مرهم آوردند

نیست بابای ما ولی ما را

تا حرم چند محرم آوردند

با صدای بلند هم نشده

هیچ مردی مرا صدا بزند

بعد بابا چه بر سرت آمد

کی دلش آمده تو را بزند

به تن زخمی ات قسم هرگز

خال بر این حرم نمی ‌افتد

قول دادم به مادرم چون تو

چادرم از سرم نمی ‌افتد

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

مطالعه بیشتر