خبر رسیده به من ای فرشته های خدا * سید مهدی میرداماد

بازدید: 640 بازدید
متن مداحی حاج سید مهدی میرداماد

خبر رسیده به من ای فرشته های خدا

سپرده اند علی اصغر مرا به شما

سپرده اند که از شیر دایه های بهشت

بنوشد وبشود مرحمش که فیه شفا

ولی ملائکه من مادرم دلی دارم

هنوز دل نگرانم برای آن لبها

هنوز دل نگرانم برای طفلی که

مرا گذاشته با گاهواره اش تنها

بگو فرشته که آرام تخت خوابیده است

بگو که دست خدا تاب میدهد ما را

شده است دست پدر حال حجر اسماعیل

بگو طواف کنندش فرشته ها به دعا

برای ضبح عظیمی که نظر حق کردیم

گرفته ایم چه شبها به گریه اش احیا

نخورده اصغر من بی وضوی من شیری

نداده بوسه به او جز به نام حق بابا

برای اصغر من زمزمی بجوشانید

قسم به مروه شما را قسم به سعی و صفا

جواب گریه ی او را خدا پسند دهید

که تلخ داده جوابی به گریه اش دنیا

سفارش پسرم را نمیکنم دیگر

علیست زندگی ام جان او و جان شما

 

.
.

متن شعر مداحی خبر رسیده به من ای فرشته های خدا

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.