داداش دلم میون سینه بی قراره

داداش دلم میون سینه بی قراره

این سرزمین اینقدر چرا دلهره داره

خیمه زدی برای چی تو این بیابون

پاشو بریم اینقدر دل منو نلرزون

آه بگو با ما چیکار دارن این همه لشکر

آیه بخون بازی نکن با دل خواهر

آه بیا کنار گهواره علی رو دریاب

از صدای طبل اینا میپره از خواب

این بی حیاها که دارن بلند میخندن

میخوان که دست خواهر تو رو ببندن

این طایفه که خیلی نا پاک نگاشون

پر میشه از گوشواره ما خورجیناشون

آه بی تو صدای ناله میره به افلاک

اگه ببینم با صورت افتادی رو خاک

چقدر بیام بالا سرت آشفته احوال

غارت زده چطور ببینمت تو گودال

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.