راه را باز نمایید محرم آمد * کربلایی حسین طاهری

بازدید: 1123 بازدید
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری

راه را باز نمایید محرم آمد

دم بگیرید که هنگامه ماتم امد

دست بر سینه نهاده همه تعظیم کنید

مادری دست به پهلو کمری خم امد

حی علی العزا حی علی البکا

فی ماتم الحسین مظلوم کربلا

****

نوکران سینه زنان مویه کنان مویه کنید

سر برهنه ز جمان حضرت خاتم امد

امشبی را که شب درد دل با یار است

سفره دل بگشایید که محرم امد

پیروهن مشکی ما حوله احرام عزاست

در حسینیه ارباب خدا هم امد

چشم ما گریه کنان وصل به چشم زهراست

زین سبب سلسله اشک منظم امد

****

قدر بال مگسی اشک بشوید دل ما

قطره ای پاک تر از چشمه زمزم امد

فاطمه منتظر امدن ما بوده

لشکر گریه کنان شه عالم امد

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

متن کامل