زبان گبر اگر در دیر نام شرم او گیرد * حاج محمود کریمی

بازدید: 990 بازدید
متن مولودی حاج محمود کریمی

زبان گبر اگر در دیر نام شرم او گیرد

کند آتش عرق چندان که گرداند مسلمانش

به دریایی که آن دست حمایت سایه اندازد

صدای کشتی نوح آید از هوی نهنگانش

دو طاق منظر رحمت خم محراب ابرویش

دو مصراع در علم نبی لبهای خندانش

بضاعت کو که باشد تحفه بزم قبول آنجا

جهان گر شرم دارد زیره نفروشد به کرمانش

امید اینجا به غارتگاه حسرت رفته سامانش

به هر دستی که دیدم پاره ای دارد ز دامانش

.

? اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

? اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

? www.mohjat.net

? @mohjat_net