علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و من کجا خدای من

در این مسیر التهاب واجب است

ز شوق یار اظطراب واجب است

گذشتن از خوشی و خواب واجب است

شکستن دل خراب واجب است

گرفتن شراب ناب واجب است

گدایی از ابوتراب واجب است

علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و من کجا خدای من

شب امیر خاک و آب امده

شب تب دل خراب آمده

شب عنایت شراب آمده

شب دف و کف و گلاب آمده

شب دعای مستجاب آمده

ولایت ابوتراب آمده

ببین در اوج جلالت ملیک را

تجلی خدای لا شریک را

علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و من کجا خدای من

گمان نکن که کار  کار ساده ایست

نوشتن از نگار کار ساده ایست

سرودن از بهار کار ساده ایست

بیان حسن یار کار ساده ایست

و یا که انتظار کار ساده ایست

وصال پای یار کار ساده ایست

کیست معادل امیر مومنان

رقیب کامل امیر مومنان

نقش شمایل امیر مومنان

شرح فضایل امیر مومنان

اوج مراحل امیر مومنان

کار کسی نیست به جز خدای من

علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و من کجا خدای من

مکان علی زمین علی زمان علی

ابهت خدای لامکان علی

دعا علی دوای درد جان علی

ولی حق امام انس و جان علی

فلق شفق افق علی اذان علی

عیان علی حقیقت نهان علی

جناب مظهر العجایب است او

علیم عالم دعایم است او

فلک علی ستون آسمان علی

ملک علی محک علی مدار کهکشان علی

کرم علی شکوه جاودان علی

صفا علی طراوت جهان علی

توان علی امید نا توان علی

تمام عشق صاحب الزمان علی

و کل غم به ذکره سینجلی

علی علی علی علی

علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و من کجا خدای من

عشق علی نوای عاشقان علی

شور علی شعور شاعران علی

امر علی امیر سروران علی

شهد علی شهید شاهدان علی

نور علی چراغ رهروان علی

سلم علی دم موحدان علی

قمر علی صبح و شب و سحر علی

قدر علی قضا علی قدر علی

نفس علی نفس بزن بخوان علی

امیر دل دلیر دل ستان علی

محبت و عطای بی کران علی

راه علی رفیق مهربان علی

علی علی امیر لو کشف علی

حواله کن دوباره یک نجف علی

علی کجا و طبع نا رسای من

علی کجا و من کجا خدای من

دانلود فایل صوتی از اینجا

.

🌐 اخبار، اشعار و محصولات مهجه را در کانال تلگرام دریافت کنید

🔻 اشعار کامل محرم ۱۳۹۷ مداحان رو از اینجا دانلود کنید

🌐 www.mohjat.net

👉 @mohjat_net