مردم پای غربتت غرق خون هیبتت » نریمان پناهی ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 388 بازدید

مردم پای غربتت غرق خون هیبتت

گریونن ملائکه از داغ مصیبتت

مردم بسکه داد زدم سمت مقتل اومدم

اون ظالم تو رو میزد من خودم رو میزدم

ای وای ای وای حسین

****

اومدن چه زود حسین این حقت نبود حسین

بی رحمانه کشتنت این قوم حسود حسین

ای آب و گلم حسین بی تابه دلم حسین

میخواستم ولی نشد پیش مرگت بشم حسین

ای وای ای وای حسین

****

ای وای از عذاب و درد تو گودال نبود یه مرد

جسم مجروح تو رو با نیزه بلند میکرد

موهاتو رها نکرد از مادر حیا نکرد

یک لحظه از بدنت نیزشو جدا نکرد

ای وای ای وای حسین

****

گرگا که دریدنت بدجور سر بریدنت

روی خاک قتلگاه با نیزه کشیدنت

ذره ذره کشتنت تکه تکه بردنت

هر شمشیر و نیزه ای سهمی برده از تنت

ای وای ای وای حسین

****

قربون سرت حسین زخم پیکرت حسین

نامحرم ها رو ببین دور خواهرت حسین

صبر خواهرت رو برد جون دخترت رو برد

قبل از اینکه من بیام تو خورجین سرت رو برد

ای وای ای وای حسین

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای کربلایی نریمان پناهی
شب پنجم ماه محرم ۱۴۰۲
اشعار محرم ۱۴۰۲ یکجا » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر