نفرین بر صهیونیست کافر » سیدرضا نریمانی ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 460 بازدید
جدیدترین مداحی های سید رضا نریمانی

نفرین بر صهیونیست کافر

نفرین بر قوم بی پیغمبر

نفرین بر دشمنان حیدر

نفرین میکنم هرچه پلیدی را

نفرین میکنم نسل یزیدی را

نفرین میکنم سنگترین دل را

نفرین میکنم صهیون قاتل را

شده ذکر شب و روز مومنین

لعنت الله علی القوم الظالمین

****

لعنت بر پیروان شیطان

لعنت بر ظلمت بی پایان

لعنت بر این یزید دوران

لعنت میکنم ظالم سرخوش را

لعنت میکنم زن و بچه کش را

لعنت میکنم شر اجانب را

لعنت میکنم دشمن غاصب را

غم و درد گرفتاران را ببین

لعنت الله علی القوم الظالمین

****

بیعت کن با امام حاضر

بیعت کن گفته هل من ناصر

بیعت کن تا بمیرد کافر

بیعت میکنم با پسر حیدر

بیعت میکنم با ولی و رهبر

بیعت میکنم چون شب عاشورا

بیعت میکنم با مهدی زهرا

همه جا گفت عزیز ام بنین

لعنت الله علی القوم الظالمین

جهت دانلود صوت کلیک کنید

.

با نوای سید رضا نریمانی
حمایت از مردم فلسطین
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی
هیئت هفتگی ۱۴۰۲
دانلود فاطمیه ۱۴۰۱ یکجا » کلیک کنید
ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر