نیمه جان علی جوان علی * حاج محمود کریمی

بازدید: 1435 بازدید
جدیدترین مداحی های حاج محمود کریمی

نیمه جان علی جوان علی

گل نیلوفر کمان علی

سخنی حرفی همزبان علی

فاطمه جان بمان به جان علی

رو نگیر از من اینقدَر زهرا

پشت من نیست تکیه گاه بمان

همدمی غیر چاه نیست بمان

دور حیدر سپاه نیست بمان

خانه ام رو به‌ راه نیست بمان

یا بمان یا مرا ببر زهرا

با منه خسته خوب تا کردی

پای تابوت خود دعا کردی

طلب مرگ از خدا کردی

کفنت را چرا سوا کردی

به دلم میزنی شرر زهرا

غم گرفتی و حرف غم نزدی

تا سحر سوختی و دم نزدی

شانه بر موی دخترم نزدی

حرفی از زخم سینه هم نزدی

با تو بد کرد میخ در زهرا

با مدینه تو بی حساب شدی

خانه به خانه اش عذاب شدی

چقدر رو زدی جواب شدی

سر من از خجالت آب شدی

جلوی مردمِ گذر زهرا

من‌ که یادم‌ نرفته چین خوردی

جلوی دخترت زمین خوردی

هم کشیده از آن لعین خوردی

هم به دیوار با جبین خوردی

که علی را شوی سپر زهرا

با چه وضعیتی رسیدی تو

وسط کوچه می دویدی تو

شال من را که می کشیدی تو

چقدر نا سزا شنیدی تو

وسط آن چهل نفر زهرا

کاش دست دعا بلند کنی

طلب دوری از گزند کنی

خانه را گرم و دل پسند کنی

باز با من بگو بخند کنی

با منه زار و خون جگر زهرا

تو بمان گریه‌ حسن با‌ من

کفن طفل بی کفن با من

گفتی از هر دری سخن با من

حرف تابوت را نزن با من

طاقتم کم شده دگر زهرا

صحبت حنجر حسین ات شد

حرف انگشتر حسینت شد

هرچه که شد سر حسینت شد

نوبت خواهر حسینت شد

جان دهد تشنه این پسر زهرا

دانلود صوت مداحی / مستقیم

.
شب ۲۹ ماه رمضان ۱۴۰۰ حاج محمود کریمی

مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.

مطالعه بیشتر