پاره تن ما هستی » نماهنگ ما می آییم ۱۴۰۲ + متن شعر

بازدید: 1150 بازدید
ترانه مداحی و اشعار با موضوع ایران

پاره ی تن ما هستی

قدسی میهن ما هستی

این فریاد ماست فلسطین ما می آییم

چون طوفان به پا میخیزیم

بت ها را بهم میریزیم

این وعده ی خداست فلسطین ما می آییم

از چشم اهل یقین دین غیرت است

دینی که ندارد غیرت بی قیمت است

میبینی به هر خیابانی

لبخند قاسم سلیمانی

بر درِ هر حسینیه عکس عماد مغنیه

پاره ی تن ما هستی

قدسی میهن ما هستی

این فریاد ماست فلسطین ما می آییم

چون طوفان به پا میخیزیم

بت ها را بهم میریزیم

این وعده ی خداست فلسطین ما می آییم

پاره ی تن ما هستی

قدسی میهن ما هستی

این فریاد ماست فلسطین ما می آییم

شیعه سنی لشکر تو

هم پیمان در سنگر تو

در راه آزادی تو هم صداییم

خیبر خیبر صهیون ما پیروزیم

و التین و الزیتون ما پیروزیم

پشت سر یوسف زهرا فردا در مسجد الاقصی

زیباست تسبیحات ما ای قدس ای میقات ما

پاره ی تن ما هستی

قدسی میهن ما هستی

این فریاد ماست فلسطین ما می آییم

چون طوفان به پا میخیزیم

بت ها را بهم میریزیم

این وعده ی خداست فلسطین ما می آییم

شعر: قاسم صرافان

ایراد تایپی متن شعر رو اطلاع بدید

جهت دانلود صوت کلیک کنید

فـروش ویـژه کـتاب مـداحی » مـشاهده

همخوانی گروه سرود
در حمایت از مردم فلسطین ۱۴۰۲
نماهنگ سرود ما می آییم
مهجه؛ انتشار جدیدترین متن مداحی
Mohjat.Net
.

مطالعه بیشتر