پیکرت از تیر و از سرنیزه مالامال نیست * حاج محمود کریمی

بازدید: 504 بازدید

پیکرت از تیر و از سرنیزه مالامال نیست

خنجری دیگر برایت در پر یک شال نیست

گر چه روی پشت بام و زیر خورشیدی ولی

جسم تو دیگر خدا را شکر در گودال نیست

حیف ‌ام الفضل داری بی ابالفضلی ولی

موقع تشییع دیگر خواهرت بد حال نیست

بر تنت آرامش بال‌ کبوتر هاست و

زیر نعل هیچ اسبی پیکرت پامال نیست

خانه ات اما خدا را شکر در آرامش است

پیش نا مردان به پای دخترت خلخال نیست

زینبی دیگر نداری و نمی بیند دگر

هی سرت در تشت و بر نیزه زبانم لال نیست

وزن نعل اسب از بال کبوتر بیش بود

ذوالجناحت هم کنار خیمه خونین بال نیست

 

.
شب ۱۳ ماه رمضان ۱۴۰۰ حاج محمود کریمی
مناجات با خدا
.
جدیدترین دفترچه کتاب مداحی  » کلیک کنید
لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است
سایت مهجه به روزترین مرجع انتشار متن مداحی
.
Mohjat.net
.

مطالعه بیشتر