بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا | متن مداحی | مهدی میرداماد

بازدید: 808 بازدید
بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا

بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا

بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا

روحی قلب لدیک یا فاطمه یا زهرا

از نفس اولم تا نفس اخرم

هر نفسم فاطمه نام تو را می برم

ای که به قلب مصطفی، شور تویی طرب تویی

ای که به نزد مرتضی، حیا تویی ادب تویی

مادرِ وحی و صاحبِ پاکترین نسب تویی

جلوۀ نور حق تویی، چشمۀ لطف رب تویی

آن که به مصطفی خدا داده به صد طلب تویی

حبِّ ولا به دل تویی، نامِ علی به لب تویی

****

بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا

روحی قلب لدیک یا فاطمه یا زهرا

از نفس اولم تا نفس اخرم

هر نفسم فاطمه نام تو را می برم

دست خدا علی، ولی، خود شده پای‌بستِ تو

زادۀ در حرم علی، کلید آن به دست تو

چشمۀ مهرِ شیر حق، در دلِ حق‌پرست تو

مُلک بهشت، فاطمه! یک نظرِ الستِ تو

کوثر و ساقی‌اش همه، مست تواَند مست تو

شیر تویی ‌عسل تویی شهد تویی رطب تویی

*******

بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا

روحی قلب لدیک یا فاطمه یا زهرا

از نفس اولم تا نفس اخرم

هر نفسم فاطمه نام تو را می برم

ظاهر باطن نبی، باطن ظاهر علی

جمع مکارم نبی، عین مظاهر علی

شهاب ثاقب نبی، نجمۀ باهر علی

امدی در جهان ما فقط به خاطر علی

مرهم زخم مصطفی! مرو مسافرِ علی

شیردهِ عاقلۀ عقیله العرب تویی

*******

بارک الله علیک یا فاطمه یا زهرا

روحی قلب لدیک یا فاطمه یا زهرا

از نفس اولم تا نفس اخرم

هر نفسم فاطمه نام تو را می برم

مفتّح السما تویی، فاتحه ‌الکتاب، تو

صاحبِ هشت جنت و کلیدِ هفت باب، تو

دوازده ستاره و ماه تو، آفتاب، تو

آخرِ مدِّ نور تو، اوّلِ حرفِ آب تو

صراط مستقیم تو، کتاب تو، حساب تو

امِّ نجیب‌زادۀ نبیِّ منتجب تویی

 

دانلود فایل صوتی از اینجا

 

www.mohjat.net