محرم 99 کلیک کنید

سید مهدی میرداماد – خرابه تاره تاره تاریکه بی ستاره

خرابه تاره تاره تاریکه بی ستاره

خرابه تاره تاره تاریکه بی ستاره

یکی بره برا من سر تو رو بیاره

دیگه نگم که دست کی گرفت  سوی چشامو

دیگه ازم نپرس کی دزدیده گوشواره هامو

چشاتو بسته نبینم نبینم سرتو شکسته نبینم نبینم

لباتو پاره نبینم نبینم غمتو دوباره نبینم نبینم

****

منمو در دوری کشته منو صبوری

به خودم هی میگفتم نکنه تو تنوری

دیگه نگم سرت رو شمر چه طور بریده بابا

دیگه ازم نپرس موهام و کی کشیده بابا

موهاتو خونی نبینم نبینم توی پریشونی نبینم نبینم

سرت رو بی تن نبینم نبینم تنت و بی کفن نبینم نبینم

****

یه شام و این همه ننگ رو صورتم پر از چنگ

زده زنه یهودی به سر عمه ام سنگ

عمه رو خسته نبینم عزیزم سرشو شکسته نبینم عزیزم

توی چشماش غم نبینم عزیزم وسط نامحرم نبینم عزیزم

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

 رمضان 99 کلیک کنید  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
 شعر و صوت گلچین شور 99
0