بازدید: 1992 بازدید
متن مداحی حاج سید مهدی میرداماد

خرابه تاره تاره تاریکه بی ستاره

یکی بره برا من سر تو رو بیاره

دیگه نگم که دست کی گرفت  سوی چشامو

دیگه ازم نپرس کی دزدیده گوشواره هامو

چشاتو بسته نبینم نبینم سرتو شکسته نبینم نبینم

لباتو پاره نبینم نبینم غمتو دوباره نبینم نبینم

****

منمو در دوری کشته منو صبوری

به خودم هی میگفتم نکنه تو تنوری

دیگه نگم سرت رو شمر چه طور بریده بابا

دیگه ازم نپرس موهام و کی کشیده بابا

موهاتو خونی نبینم نبینم توی پریشونی نبینم نبینم

سرت رو بی تن نبینم نبینم تنت و بی کفن نبینم نبینم

****

یه شام و این همه ننگ رو صورتم پر از چنگ

زده زنه یهودی به سر عمه ام سنگ

عمه رو خسته نبینم عزیزم سرشو شکسته نبینم عزیزم

توی چشماش غم نبینم عزیزم وسط نامحرم نبینم عزیزم

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 

مطالعه بیشتر